038-4270410    info@crb-ngk.nl

United Reformed Church of Congo (URCC)

De URCC is voortgekomen uit de Eglise Réformée Confessante au Congo (ERCC). Deze kerk ontstond in het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw. De kerk is ontstaan als gevolg van Franstalige radio uitzendingen uitgaande van de organisatie Back to God Hour van de Christan Reformed Church in de VS.
De verbindingen in het uitgestrekte land zijn heel slecht. Daarom zijn er geen exacte cijfers bekend van het ledental, dat geschat wordt op 15.000. Er zijn 200 gemeenten en groepen en er zijn 27 Congolese predikanten.

De belijdenisgeschriften zijn de drie algemene geloofsbelijdenissen, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De kerkorde is een Franse bewerking van de K.O. van de Christian Reformed Church in de VS.

In 1990 kwam het tot een zusterkerkrelatie met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland.
In 2008 kwam er een verdrietige breuk in de ERCC. Een groot deel splitste zich af en ging verder onder de naam URCC. Deze is door de GKV-synode van Harderwijk in 2011 erkend als de wettige voortzetting van de vroegere ERCC. De tegenwoordige ERCC is geen zusterkerk, maar er is wel contact. De URCC heeft verder contact met de GKSA in Zuid-Afrika en met de RCUS en de URCNA in de Verenigde Staten.

De Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) ondersteunden de voormalige ERCC via Utrecht Mission|Verre Naasten.

De URCC wordt nu nog gesteund door Utrecht Mission|Verre Naasten o.a. bij het versterken van leiders binnen de gemeenten.

Voorbede voor deze zusterkerk in een door strijd geteisterd land is dringend gewenst.

Meer info?

Wilt u graag meer weten over de URCC zoals informatie over lokale gemeentes, zondagse erediensten of contactpersonen? Neemt u dan contact op met bureau CRB, e-mail info@crb-ngk.nl. De medewerker brengt u graag in contact met de commissieleden die de contacten met Congo onderhouden.