038-4270410    info@crb-ngk.nl

Baltische staten

In Letland is er contact met drie evangelisch gereformeerde kerken en met een theologisch opleidingsinstituut. Alle vier zijn gevestigd in Riga.

Het betreft de volgende kerken:

Riga Reformed Bible Church
Lacpleza 37, Riga.

Dienst op zondag: 16:00 u.

 Riga Reformed Church
Akas Str. 13, Riga.

Dienst op zondag: 16:00 u.

Riga Reformed Church
Marupes iela 16, Riga

 

De theologische opleiding is het Baltic Reformed Theological Seminary, www.brts.edu.lv

Door de Verre Naasten wordt ondersteuning geboden aan het BRTS. Meer informatie hierover kunt u vinden op hun site.

 

In Litouwen is er contact met de Evangelical Reformed Church of Lithuania.

Contactgegevens:
Muitines Street 8a
Kaunas

Dienst op zondag:
10:00 (Luthers)
12:00 (Gereformeerd)

 

Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van CRB via info@crb-ngk.nl, wanneer u meer informatie wilt.
Onze medewerker zal u dan in contact brengen met de commissieleden die de contacten met deze kerken/organisaties onderhouden.