038-4270410    info@crb-ngk.nl
 
 
 
Oekraine: 

Het zendingswerk van de kerken in Gelderland en Flevoland heeft sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ondersteuning geboden aan de UERC (Ukranian Evangelical Reformed Churches). Onder Gods zegen is er daardoor een (klein) kerkverband ontstaan; de UERC kennen een goede relatie met de Evangelical Presbyterian Church of Ukraine (EPCU).

Op dit moment wordt gekeken naar de mogelijkheid om tot en zusterkerkrelatie te komen.

Voor meer informatie over deze kerken zie http://www.oekrainezending.nl/

 
 
West-Oekraïne, Subkarpaten
Evangéliumi Református Egyház (ERE)(= Hungarian Evangelical Reformed Church of Subcarpathia)
 
Dit is een verband van vijf kleine kerken met vijf voorgangers.
Het aantal leden is in totaal ongeveer 200.
Vanwege de synodebesluiten die genomen zijn m.b.t. de rol van M/V in de GKv, heeft de ERE besloten niet verder te gaan met het proces om te komen tot een zusterkerkrelatie. Er blijft ruimte om contact met elkaar te onderhouden.
 
Volledigheidshalve merken wij op dat de stichting Fundament ook in West Oekraïne actief is, maar dan binnen de KRE (de Hongaarse volkskerk),  waar de ERE zich van afgescheiden heeft.
 
 
Mocht u meer informatie willen over (één van) deze kerken, neem dan gerust contact op
met het secretariaat van BBK: info@crb-ngk.nl