038-4270410    info@crb-ngk.nl

Turkije 

In Izmir is een gereformeerde kerk, onderdeel van kring van Turks gereformeerde kerken. De voorganger van de kerk te Izmir, ds. Fikret Boçek, is enige malen op internationale gereformeerde conferenties geweest, en in 2024 heeft was hij als gast aanwezig tijdens de synode van Deventer.
In het voorjaar van 2017 is hij bezocht door een deputatie van BBK. De status van de kerkelijke relatie vraagt verdere kennismaking en nader onderzoek.

Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van CRB via info@crb-ngk.nl, wanneer u meer informatie wilt.