038-4270410    info@crb-ngk.nl

De Evangelical Reformed Presbyterian Church in Wit Rusland is gestart in 2018. Daarvoor was de huidige predikant sinds 1998 hulppredikant in een Gereformeerde Baptistengemeente.
Rond 2016 veranderde zijn visie op het verbond en de kinderdoop en in 2018 zijn ze met een groep gelijkgestemden een nieuwe kerk begonnen. Oorspronkelijk waren er 17 volwassen leden. In twee jaar tijd is de omvang van de gemeente verdubbeld en momenteel hebben we 35 communicerende leden.

Het gemeenteleven wordt opgebouwd rond het Woord van God. De prediking op zondag speelt de hoofdrol. Daarnaast komen ze vier keer per week bij elkaar om de Schriften te bestuderen; verschillende mensen kunnen op verschillende dagen komen.
In de gemeente is ook een groot aantal kinderen, voor wie de predikant dit jaar pastorale preken van vijf minuten begon te houden. Daar werd zeer aandachtig naar geluisterd door… volwassenen. Eindelijk begonnen ze te begrijpen wat er bedoeld werd! Maar kinderen genieten er ook van.

De predikant is in 2019 bevestigd binnen de Presbyterian Church of America (PCA), en verbonden aan een Presbytery in Florida. Hopelijk is dit een tijdelijke regeling, want het doel is om Presbyteriaanse kerken te planten in heel Wit-Rusland en om de nationale Presbytery te vormen. Voor dat doel worden studenten uit Wit-Rusland, die studeren aan het Evangelisch Gereformeerd Seminarie van Oekraïne in Kiev, ondersteund. Het gebed is dat zij door God geroepen zullen worden om nieuwe kerken te openen in Wit-Rusland.

Als nieuwe gemeente wordt gezocht naar gemeenschap met andere kerken in binnen- en buitenland die dezelfde theologische overtuigingen delen, en die kunnen helpen bij het opbouwen van een nieuwe gemeente. Naast de predikant worden 4 oudsten voorbereid op hun wijding.

De zondagse diensten worden gestreamd op YouTube, het aantal kijkers varieert van 200 tot 25.000, en ook andere onderwijsvideo’s worden via dit kanaal uitgezonden. Dit is een goede manier om tóch de kerkdienst bij te kunnen wonen, én worden mensen bereikt die nog niet bekend waren met de gemeente. Fysieke kerkdiensten hebben de voorkeur, maar de “virtuele” kerk is één van de manieren om het evangelie te verkondigen aan hen die erbuiten staan.

Vanwege veiligheidsredenen plaatsen wij de foto die de predikant meestuurde en nadere gegevens over diensten en contactpersonen, niet op onze website.

Mocht u meer informatie willen ontvangen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het secretariaat van CRB: info@crb-ngk.nl.