038-4270410    info@crb-ngk.nl

 ER WORDT MOMENTEEL GEWERKT AAN EEN UPDATE VAN DEZE WEBSITE!
NOG NIET IN ALLE BERICHTEN ZIJN DE VERANDERINGEN IN NAAM EN CONTACTGEGEVENS DOORGEVOERD.
WIJ HOPEN DIT ZO SPOEDIG MOGELIJK AF TE RONDEN!

 

De Commissie Relaties Buitenland (CRB) zorgt voor de contacten met kerken wereldwijd waarmee de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) een relatie hebben als zusterkerk of als kerkelijk contact.
Zusterkerkrelaties zijn in het verleden ontstaan door emigratie van kerkleden, door zending en door verdieping van contacten. Het gaat om kerken die vanuit hetzelfde geloof leven en de Gereformeerde of Presbyteriaanse belijdenissen aanvaard hebben.
Daarnaast zijn contacten ontstaan met bijbelgetrouwe kerken die ‘op onze weg kwamen’ en met organisaties die, vanuit het gereformeerde geloof, in breder verband inhoud en stimulans willen geven aan wederzijdse bemoediging en contact.

Op deze kaart zijn de landen aangegeven waarmee vanuit CRB een relatie wordt onderhouden en/of waarover informatie te vinden is op onze site. Mist u informatie over een land, neem dan gerust contact op met ons secretariaat: info@crb-ngk.nl.

 

N.B.: CRB is een samenvoeging van de Commissie Contact en Samenspreking (CCS, oude NGK)
en het deputaatschap Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK, oude GKV).
Mogelijk komt u op deze website nog de oude benamingen tegen, een gevolg van het feit dat er in het verleden contacten vanuit beide commissies zijn ontstaan.