038-4270410    info@crb-ngk.nl

De Gereformeerde Kerken hebben met gereformeerde of presbyterianen in Pakistan geen officiële contacten. In de gemeente van Rotterdam-Stad zijn enkele Pakistaanse families lid. Zij waren destijds lid van de United Presbyterian Church van Pakistan en hadden contact met christenen in Karachi, Lahore en Gujranwala. Via gesprekken met wijlen Samson Shahzad, als evangelist verbonden aan GKv te Rotterdam-Stad, is gezocht naar mogelijkheden om contact te leggen met deze christenen die bij verschillende kerkverbanden horen, zoals de Associated Reformed Presbyterian Church, de Presbyterian Church of Pakistan en de United Presbyterian Church of Pakistan of de grote koepel van de Church of Pakistan (CoP), maar ook min of meer onafhankelijke (huis)gemeenten. Dit heeft niet tot resultaat geleid, mee door toenemende onderdrukking van christenen in Pakistan.