038-4270410    info@crb-ngk.nl

De inhoud van het werk van CRB

De contacten met buitenlandse kerken hebben als doel: de oecumenische samenwerking bij de opdracht van de Heer Jezus Christus, toen Hij zei: “maak alle volken tot mijn leerlingen”. Zijn wereldwijde kerk opbouwen door elkaar te helpen en te versterken dankzij de gaven die de Geest aan ieder van ons geeft.

We benadrukken dat we als kerken van elkáár moeten willen leren. De Heilige Geest is aan ons állen gegeven. Als we menen dat een kerk waar we een relatie mee onderhouden de Bijbelse koers loslaat, is het onze taak om dat ter sprake te brengen. Maar dan moeten we ook zelf willen luisteren naar kerken in het buitenland als zij hun zorgen aan ons kenbaar maken.

Eén van onze taken als leden van de Commissie Relaties Buitenland is om de besluiten van onze Generale Synode toe te lichten in het buitenland. En daarnaast ook om onze eigen kerkgemeenschap op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die er zijn in de contacten. We hopen, met name door de korte nieuwsberichten, dat we kunnen laten zien hoe geweldig het is dat we in contact mogen staan met kerken wereldwijd. De contacten helpen ons om te beseffen dat we deel zijn van Christus’ ene, katholieke, wereldwijde kerk. We mogen elkaar steunen, van elkaar leren, en samen God prijzen. Laten we ook blijven bidden voor elkaar. Geve God dat we elkaar mogen bijstaan om te volharden in geloof, in liefde, in het gehoorzaam volgen van onze Heer Jezus Christus en het doorgeven van zijn Goede Nieuws.

De leden CRB onderhouden de contacten door emails, brieven en online ontmoetingen, en door het (wederzijds) bezoeken van synodes, kerken en conferenties. Materiële of personele hulp wordt niet gegeven, de uitvoering daarvan ligt in handen van missionorganisatie Verre Naasten. Met hen wordt nauw samengewerkt in de contacten met de buitenlandse kerken.