038-4270410    info@crb-ngk.nl

Door GS Goes zijn de volgende besluiten, m.b.t. de werkzaamheden van de deputaten BBK, vastgelegd:

Besluit 9 (opdrachten): aan deputaten BBK de volgende opdrachten te geven:
1. deputaten brengen de kerken en kerkleden in Nederland op de hoogte van Christus’ kerkvergaderend werk in het buitenland en roepen hen op (ook in concrete situaties) tot gebed en dankzegging;
2. ze laten buitenlandse kerken en kerkleden meeleven met de Gereformeerde Kerken in Nederland; ze doen hun werk met gebruikmaking van het BBK-bureau en de faciliteiten van “Verre Naasten”;
3. ze voeren overleg met en werken samen met de deputaten Buitenlandse Kerken van de Christelijke Gereformeerde Kerken;
4. ze werken samen met de CCS Buitenland van de Nederlands Gereformeerde Kerken, trekken zoveel mogelijk samen op en stemmen verder af om bij éénwording van de kerken ook als één commissie te kunnen gaan functioneren;
5. ze rapporteren aan de volgende Generale Synode over veranderingen in de relaties met buitenlandse kerken en geven aan wat daarvan de consequenties zijn voor het werk van deputaten;
6. ze zoeken naar mogelijkheden om contact te blijven houden met kerken die de relatie met de GKv hebben verbroken of zo’n besluit nog gaan nemen, en bouwen daarbij op wat ons verbindt;
7. ze overleggen met de kerken die de zusterkerkrelatie hebben opgeschort, en wachten af wat hun nadere besluit is;
8. ze zoeken contact en samenwerking met organisaties die vanuit de GKv zich inzetten voor kerken/gemeenten in het buitenland, te weten Yachad, SSRO en Fundament;
9. ze onderhouden contacten met de Gereformeerde Hogeschool “Viaa” te Zwolle en de Theologische Universiteit in Kampen;
10. ze formuleren nadere voorstellen over participatie in kerkelijke netwerken, in relatie tot het onderhouden van contacten en relaties met afzonderlijke kerken;
11. ze houden zich aan de generale regeling voor het aangaan en onderhouden van relaties met kerken in het buitenland.