038-4270410    info@crb-ngk.nl

In Kenia hebben de Nederlandse Gereformeerde Kerken een zusterkerkrelatie met de AEPC en met de RCEA.


Africa Evangelical Presbyterian Church (AEPC)

De Africa Evangelical Presbyterian Church is gesticht in 1960. Zij is afkomstig uit zendingswerk (sinds 1946) van de toenmalige Reformed Presbyterian Church (Evangelical Synod) in de Verenigde Staten. De AEPC (sinds 1998 geheel onafhankelijk) heeft zo’n 100 gemeenten en telt ongeveer 22.000 leden. De meeste kerken liggen in het Kitui-gebied (zuidoosten van Kenia) en vormen 6 presbyteries (Central en Mwingi), ongeveer 250 kilometer ten noordoosten van Nairobi. Er zijn 50 bevestigde predikanten en een aantal niet-bevestigde voorgangers.

Deze gedreven groep Keniaanse kerken wil het evangelie verspreiden en heeft daarom diverse kerkplantingsprojecten in de regio, maar ook in andere gebieden van Kenia en daarbuiten.

Deze kerk heeft de Westminster Confessie als haar belijdenisgeschrift aanvaard en gebruikt de ‘korte’ en ‘lange’ catechismus. In de kerk fungeert een presbyteriaanse kerkorde.

De AEPC heeft nauwe relaties met de Orthodox Presbyterian Church en heeft sinds de Generale Synode Zuidhorn (GKV) 2002 een zusterkerkrelatie met de Gereformeerde Kerken in Nederland. Bovendien is de AEPC lid van de International Conference of Reformed Churches (ICRC).

De AEPC heeft drie opleidingsinstituten. Het Covenant College, het Grace Bible College (een predikantenopleiding in Nakuru (Central presbytary), in de buurt van Nairobi) en het Trinity Bible Institute, in Muruu (Mwingi presbytery) in het Kitui-gebied. Daar is ook een medisch centrum (Tei Wa Yesu) en een lagere school.

Reformed Church of Eastern Africa (RCEA)

De Reformed Church of East Africa is in 1944 gesticht door Zuid-Afrikaanse immigranten. ‘Boeren’ die naar Kenia emigreerden stichtten daar een gereformeerde kerk. Toen de ‘boeren’ terugkeerden naar hun vaderland bleef een ‘zwarte’ gereformeerde kerk achter.
De RCEA bestaat uit ruim tweehonderd gemeenten met in totaal ongeveer 110.000 leden met vooral gemeenten rond Eldoret en in Noord-Kenia (gebied van de Pokot en Turkana).

De kerken hebben de drie oecumenische belijdenisgeschriften aanvaard, alsmede de drie Nederlandse formulieren van eenheid. Er fungeert een gereformeerde kerkorde. De RCEA heeft een eigen theologische opleiding Reformed Institute for Theological Training (RITT) in Eldoret. Sinds de Generale Synode Zwolle Zuid heeft de RCEA een zusterkerkrelatie met de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Vanuit Nederland worden zowel de AEPC als de RCEA ondersteund vanuit Kenia Mission | Verre Naasten, kijk voor meer informatie op hun site.

Meer info?

Wilt u graag meer weten over de Keniaanse kerken zoals informatie over lokale gemeentes, zondagse erediensten of contactpersonen? Neemt u dan contact op met het secretariaat van CRB, e-mail info@crb-ngk.nl. De medewerker brengt u graag in contact met de commissieleden die Kenia bezoeken.