038-4270410    info@crb-ngk.nl

De Generale Synode van Goes heeft 12 deputaten benoemd. De werkzaamheden zijn onderverdeeld over vier secties, waar deze deputaten deel van uitmaken. Daarnaast is er een samenwerking met de 4 leden van de Commissie Contact en Samenspreking, vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk. Ook zij zijn opgenomen in deze secties.

Sectie 1

Deze sectie wordt gevormd door het dagelijks bestuur en behartigt de beleidszaken.

Leden van deze sectie:
Ds. H. Venema, voorzitter
Ir. A.J. Grashuis, penningmeester
Ds. R. IJbema, lid
Ds. M. Rietkerk, lid

De secties 2, 3 en 4 zijn de landensecties, dat wil zeggen dat zij ieder een aantal landen onder zich hebben waarmee zij de kerkelijke contacten onderhouden.

Sectie 2:
onderhoudt de contacten met Afrika en Spaans/Portugeessprekende landen: Spanje, Portugal en Zuid Amerika

Leden van deze sectie:
Ds. Th.J. Havinga, voorzitter
Ds. P. Boonstra
Ds. J.J.F. Krüger (CCS)
Dhr. A. Pedro

Sectie 3:
onderhoudt de contacten met Europa en Noord-Amerika en Australië en Nieuw Zeeland

Leden van deze sectie:
Ds. D.S. Dreschler, voorzitter
Ds. L.W. de Graaff, secretaris
Ds. A.P. Feijen
Ds. R. IJbema
Dhr. M. Obbink (CCS)
Ds. M. Rietkerk (CCS)
Drs. H. van de Streek (CCS)

Sectie 4:
onderhoudt de contacten met Azië,

Leden van deze sectie:
Ds. H. Venema, voorzitter
Ir. A.J. Grashuis
Ds. A.S. van der Lugt
Dhr. Joh. Veldhuizen