038-4270410    info@crb-ngk.nl

In Engeland hebben de Gereformeerde Kerken sinds 1999 een zusterkerkrelatie met de EPCEW (tien kerken) en contact met twee lokale kerken die deel uitmaken van onze twee Schotse zusterkerken (de Free Church of Scotland en de Free Church of Scotland-Continuing (https://crb-ngk.nl/landen/europa/schotland/).

Vanwege de besluitvorming die in het recente verleden door de Generale Synode van de GKv is genomen staan deze relaties onder druk.

Daarnaast zijn er relaties met twee onafhankelijke gereformeerde kerken (in Cardiff en Norwich).

Evangelical Presbyterian Church in England and Wales (EPCEW)
Dit kerkgenootschap is in 1996 ontstaan vanuit de Presbyterian Association in England, aanvankelijk met 5 gemeenten. Inmiddels zijn er 15 gemeenten, waarvan 2 in Zweden. Ook is er een evangelisatiepost (vanuit Blackburn) in Ribchester.

Deze kerken hebben de Westminster Confessie als belijdenisgeschrift en zijn lid van de International Conference of Reformed Churches (ICRC). Kernwoorden zijn: confessioneel, samenbindend, verbondsmatig (Confessional, Connectional, Covenantal).

Verschillende gemeenten hebben een partnerkerk binnen onze kerken in Nederland. Voor meer informatie zie hun website http://www.epcew.org.uk
De gemeente van Blackburn ontvangt ondersteuning via Verre Naasten. Informatie daarover is te vinden op hun site.

Free Church of Scotland te London
In Londen zijn er kerkdiensten van onze zusterkerk, de Free Church of Scotland (FCS): London City Presbyterian Church location
Kerkdiensten worden gehouden in St Botolph’s -Without-Aldersgate, Aldersgate St, London. Vlakbij St Paul’s Cathedral (niet te verwarren met twee kerken die ook St Botolph’s heten, Botolph Aldgate and St Botolph Bishopsgate)
Openbaar vervoer: Tube station St Paul’s on the central line of the Barbican. Zie voor details de website: www.londonfreechurch.org.uk
Diensten: 11.00 en 18.30 u.

Ely Presbyterian Church (Reformed) in Cardiff
Deze kerk heeft zich niet aangesloten bij de Evangelical Presbyterian Church of England and Wales (EPCEW). Vanuit de kerk van Amersfoort-Oost worden er contacten onderhouden. Meer informatie op hun website http://www.epcreformed.org

Norwich Reformed Church (NRC)
Deze kerk heeft zich niet aangesloten bij de Evangelical Presbyterian Church in England and Wales (EPCEW). Vanuit de kerk van Assen-West worden er contacten onderhouden.
Webadres: http://www.nrchurch.co.nr/

Church of England met gereformeerde inslag
Als de bovengenoemde kerken buiten uw bereik liggen, dan zijn er binnen de Church of England (ook wel: Anglicaanse kerk) een vijftigtal kerken met geformeerde inslag. De Church of England is de officiële staatskerk en kenmerkt zich vooral door verscheidenheid. Waar de ‘hoger-anglicaanse kerken’ (meer katholiek) sacramenten en vorm centraal stellen, daar concentreren de ‘lager-anglicaanse kerken’ zich meer op prediking en inhoud. Eén van de lager-anglicaanse stromingen is het behoudende Reform. De naam is niet alleen een woordspeling op gereformeerd, maar ook hun streven naar het hervormen van de Church of England. Bekijk de website voor meer informatie: www.reform.org.uk

Meer info?

Wilt u graag meer weten over de kerken in Engeland en Wales, zoals informatie over lokale gemeentes, zondagse erediensten of contactpersonen? Neem dan contact op met het secretariaat van CRB, e-mail: info@crb-ngk.nl. De medewerker helpt u graag verder!