038-4270410    info@crb-ngk.nl

Yachad (samen) is de nieuwe organisatie (ontstaan uit de samenvoeging van stichting Stevaj en de Bat Tsion commissie te Ommen) met als doel ondersteuning voor evangelieverkondiging aan het Joodse volk. Zij wil de bewustwording bevorderen van twee dingen:

  • Dat het Joodse volk voor God belangrijk is –en dus ook voor de kerk.
  • Dat God de redding van de Joden op het oog heeft. Daarvoor wil hij ons als gelovigen gebruiken.

Meer informatie is te vinden op hun website www.yachad.nl

Op dit moment heeft de NGK van Ommen-west een kerkelijke relatie met een gemeente te Jeruzalem genaamd  Kol  baMidbar.

Diensten in  Baptist House, Mordechai Narkis Ysra’el
Bijeenkomsten op woensdag (18:30 u.) en zaterdag  (19:00 u.)
Website: www.voice-wilderness.com