038-4270410    info@crb-ngk.nl

Nongo u Kristu u i Ser u sha Tar   (NKST)

De Nongo u Kristu u ken Sudan hen Tiv (Kerk van Christus in de Sudan onder de Tiv) is ontstaan door zendingswerk vanuit de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika. Later is dit werk overgenomen door de Christian Reformed Church (CRC) in de VS. De NKST werd in 1957 geïnstitueerd als zelfstandige kerk. In verschillende opzichten wordt nog nauw met de CRC samengewerkt.
De NKST bestaat uit zo’n 200 gemeenten en 2500 preekplaatsen en telt een 400.000 leden in Tivland. Het centrum van de kerk is gevestigd in Mkar, in de Benue provincie.

De kerk heeft de Nederlandse drie formulieren van eenheid als belijdenisgeschriften en gebruikt een gereformeerde kerkorde. In Mkar is een eigen theologische opleiding gevestigd. Bovendien participeert de NKST in het Theological College of Northern Nigeria bij Bukuru in de buurt van Jos.

Op hun  synode in 2012 is de naam van de kerk gewijzigd:  Nongo u Kristu u i Ser u sha Tar (Algemene Christelijke Kerk). De afkorting is dus dezelfde gebleven (NKST)

Voor meer informatie: The Nongo u Kristu u i Ser u sha Tar (NKST) – Reformed Family Forum (christians.co.za)

Meer info?

Wilt u graag meer weten over de Nigeriaanse kerken zoals informatie over lokale gemeentes, zondagse erediensten of contactpersonen? Neem dan contact op met het secretariaat van CRB, e-mail info@crb-ngk.nl. De medewerker brengt u graag in contact met de commissieleden die de contacten met de kerk in Nigeria onderhouden.