038-4270410    info@crb-ngk.nl

In Brazilië onderhouden de Gereformeerde Kerken contact met de IPB, de IRB en (beperkt) met de IER.

Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB)

De Gereformeerde Kerk van Assen-Zuid, die sinds de zeventiger jaren zendingswerk heeft gedaan in Curitiba (hoofdstad van de staat Paraná), is in 1992 in contact gekomen met de IPB. Sinds 2001 ondersteunt Drenthe Mission | Verre Naasten kerkplantingsprojecten in de zuidelijke staat Rio Grande do Sul. Meer informatie hierover is te vinden op hun website.

De IPB telt ongeveer 5000 kerken, eveneens ongeveer 5000 niet geïnstitueerde kerken, en ongeveer 8000 predikanten. De kerk telt ongeveer 1 miljoen leden. Er zijn 7 Seminaries, waarvan één de voortgezette opleiding organiseert, het Centro Presbiteriano de Pós-Graduaço Andrew Jumper, te São Paulo. Daarnaast fungeren twee Bijbelinstituten. In het kader van uitwisseling zijn er contacten tussen de TUK (Theologische Universiteit in Kampen) en Andrew Jumper. De IPB is een presbyteriaanse kerk met als confessionele grondslag de Westminster Confessie. Sinds 2011 zijn de IPB en de GKv zusterkerken van elkaar.

Vanwege de besluiten van GS Meppel 2017 is, vanuit de IPB, de status van dit contact teruggebracht van een zusterkerkrelatie naar contactkerk.

Gegevens IPB
Website: http://www.ipb.org.br/ 

Igrejas Reformadas do Brasil (IRB)

Op 5 juli 2002 heeft een aantal plaatselijke gemeenten een federatie van gereformeerde kerken gevormd. De gemeenten zijn ontstaan uit zendingswerk van de Gereformeerde Kerken in en rond de stad Curitiba in het zuiden van Brazilië en van de Canadian Reformed Churches in de steden Recife en Maceió en in het gebied tussen deze twee plaatsen in het noordoosten van Brazilië. Ook de Igreja Reformada da Colônia Brasolândia (Unaí, MG) heeft zich aangesloten bij de federatie van Igrejas Reformadas do Brasil. Deze laatste gemeente is ontstaan, nadat Nederlandse kolonisten zich in 1984 hebben gevestigd op een kolonie in de buurt van de hoofdstad Brasília. GS Ommen 1993 heeft besloten om met deze kerk een zusterkerkrelatie aan te gaan. Tien jaar later besloot de GS Zuidhorn dat de relatie met haar in het vervolg zal worden onderhouden via de IRB waarmee ook een zusterkerkrelatie wordt aangegaan.

De IRB bestaat uit een twaalftal kerken en zendingsgemeenten, die ver bij elkaar vandaan liggen. Er zijn enkele gemeenten in het noordoosten; een gemeente waar veel Nederlanders lid zijn ligt ca. 40 km van de stad Unaí en er is een gemeente in Colombo, een voorstad van Curitiba in het zuiden van Brazilië. Het kerkverband telt ongeveer 500 leden en contacten. De IRB hebben de drie formulieren van enigheid aangenomen als hun belijdenis. 

De GKV heeft een zusterkerkrelatie met de IRB.

De officiële website is buiten gebruik, maar vanuit particulier initiatief is er een site met veel informatie over de IRB: http://www.igrejasreformadasdobrasil.org/

Igrejas Evangelicas Reformadas no Brasil (IER)

De IER zijn door emigratie vanuit Nederland in de eerste helft van de 20e eeuw ontstaan als kerken van gereformeerde signatuur. Vanaf het begin zijn er banden geweest met en beïnvloeding door de Gereformeerde Kerken in Nederland (later GKV synodaal) waarvan zij eerst samen met de Gereformeerde kerken in Argentinië een zogenaamde buitenclassis vormden. Daarnaast zijn er altijd contact gebleven met de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ook zijn er contacten met de Christian Reformed Churches in Noord Amerika.

Binnen Brazilië heeft men contacten met de Lutherse Igreja Evangélica Luterana do Brasil en met de Igreja Presbiteriana do Brazil. In samenwerkiing met de IPB is vanuit de IER-kerken een zendingswerk opgezet in Brazilië (Iguaçu, Paraná), waarbij hulp is ontvangen vanuit de GKV Synodaal in Nederland.

Tot voor kort bestond de gemeenschap van de IER uit een zestal gemeenten waarvan er vijf in Paraná en één in São Paulo. Intussen zijn ook in andere staten van Brazilië dochterkerken ontstaan. De CGK heeft samen met de IER een zendingspost opgezet in de stad Curitiba.

De IER telt in totaal ongeveer 2500 leden. De confessionele grondslag wordt gevormd door de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse catechismus. De vorm van kerkregering is gereformeerd. In de IER zijn vrouwen toegelaten tot het ambt.

Gegevens IER: website: www.ierb.org.br/

Meer info?

Wilt u graag meer weten over de kerken in Brazilië zoals informatie over lokale gemeentes, zondagse erediensten of contactpersonen? Neemt u dan contact op met het secretariaat van BBK, e-mail: info@bbk.nl. De medewerker helpt u graag verder!