038-4270410    info@crb-ngk.nl
Iglesia Reformada en Venezuela (IRV)

klik op de kaart voor een vergroting

De kerk ontstond in 1985, door interne reformatie van evangelische voorganger en leden, als gevolg van kennisname van gereformeerde literatuur. In 1988 vormden de toenmalige kerken van Barquisimeto in West Venezuela en Valencia in Oost Venezuela een nationaal kerkverband onder de naam Iglesia Reformada en Venezuela. Inmiddels zijn er verschillende gemeentes en enkele preekplaatsen in en rond Barquisimeto, Maracay en Valencia.

Met de IRV hebben we sinds 1993 een zusterkerkrelatie. De kerkelijke praktijk vertoont veel parallellen met het Nederlandse kerkelijk leven. Men hanteert de drie oecumenische symbolen en de drie formulieren van eenheid. De Venezolaanse kerken beschikken over vertaling van de KO van Dordt en formulieren voor doop, avondmaal, tucht, ambten en huwelijk.

De kerken onderhouden een band met de Iglesia Reforma de Korsou, de gereformeerde kerken van Curaçao.

In 1996 gingen twee opleidingen van start: een predikantenopleiding en een basisopleiding voor ambtsdragers, jeugdleiders etc. Aan deze basisopleiding werkten de studenten van de predikantenopleiding mee. Verre Naasten geven samen met Drenthe Mission de IRV ondersteuning bij de Theologische Opleiding, kerkplanting, kerkbouw en missionair werk vanuit de eigen gemeente. Meer informatie hierover is te vinden op hun website.

Meer info?

Wilt u graag meer weten over de IRV zoals informatie over lokale gemeentes, zondagse erediensten of contactpersonen? Neemt u dan contact op met bureau BBK, e-mail: info@bbk.nl. De medewerkers brengen u graag in contact met de deputaten die contacten hebben in Venezuela.