038-4270410    info@crb-ngk.nl

In Benin hebben de Nederlandse Gereformeerde Kerken contact met de ERCB.

Benin – klik op de afbeelding voor een vergroting

Eglise Réformée Confessante au Bénin (ERCB)

Sinds het einde van de zeventiger jaren wordt door de organisatie Back to God Hour van de Christian Reformed Churches in America via radio en televisie het Evangelie uitgedragen. De Franstalige afdeling stond onder leiding van ds. A. Kayayan. Zo zijn er groepen luisteraars ontstaan en kerken geïnstitueerd in Franssprekende landen van Afrika, o.a. in R.D. Congo en Benin. In 1986 hebben enkele van die kerken in Benin gezamenlijk de ERCB gevormd. In 1991 maakte ds. A. Kayayan de kerken in Nederland attent op Benin. Er werden enkele bezoeken gebracht door Verre Naasten en BBK. De ERCB worden ondersteund door West-Afrika Mission | Verre Naasten. Meer informatie hierover is te vinden op hun website.

De ERCB bestaat uit twee geïnstitueerde kerken, de ene in Cotonou, de grootste stad van Benin, en de andere in de provincie Mono/Couffo, in zuid-west Benin (eigenlijk een samenwerking van meer dan tien kleine gemeenschappen). De ERCB heeft ongeveer 400 leden, één predikant en een predikant in opleiding.

De belijdenisgeschriften zijn de Heidelbergse Catechismus en de Geloofsbelijdenis van Rochelle van 1559. Er is een gereformeerde kerkorde, opgesteld door ds. A. Kayayan.

Meer info?

Wilt u graag meer weten over de ERCB zoals informatie over lokale gemeentes, zondagse erediensten of contactpersonen?
Neem dan contact op met het secretariaat van CRB, e-mail info@crb-ngk.nl.
De medewerker brengt u graag in contact met de commissieleden die contacten hebben met de kerken in Benin.