038-4270410    info@crb-ngk.nl

Eklesiakerk in Tirana – Albanië

In 2015 brachten de predikanten Albert Pieter Feijen en Lucius Graaff voor het eerst namens BBK een bezoek aan Albanië. Dit was op uitnodiging van ds. Eduart Demo die als kerkplanter in Tirana werkzaam was.

Ds. Demo en zijn team werden en worden ondersteund door de zendingsorganisatie Illyricum Movement. De naam van deze organisatie is een verwijzing naar Romeinen 15, 19 waar de apostel Paulus schrijft: Zo heb ik vanuit Jeruzalem en helemaal tot aan Illyrië het evangelie van Christus verspreid. Het huidige Albanië ligt in het gebied van het oude Illyrië.
(www.illyricum.org)

Er zijn inmiddels 5 gemeenten gesticht: 4 in Tirana en 1 in Korçë en het is een verlangen om ook buiten Albanië gemeenten te stichten, te beginnen in Malishevë, een stad in het Albaneestalige Kosovo. Er is een verlangen om vanuit Albanië het evangelie naar nog meer moslimlanden te brengen.
Ds. Demo en zijn team werken bewust vanuit de gereformeerde confessie. Daarbij willen ze graag ondersteuning vanuit gereformeerde kerken in het buitenland. De strategie is om elke nieuwe kerkplanting voor 5 jaar te koppelen aan een ‘volwassen’ gemeente in het buitenland.
En zo heeft de GKv te Bedum in 2018 een overeenkomst gesloten met de Eklesiakerk in Tirana. Afgesproken is dat ds. Marten de Vries tot zijn emeritaat eind 2021 voor 30% van zijn tijd aan Tirana wordt afgestaan voor het doen van opbouwwerk.
Dit project wordt financieel gedragen door Groningen Mission | Verre Naasten. (www.groningenmission.nl)

 

Mocht u meer informatie willen over de contacten in Albanië, neem dan gerust contact op met het
secretariaat van CRB: info@crb-ngk.nl