038-4270410    info@crb-ngk.nl

Vlaanderen en Wallonië zijn voor de verspreiding van het gedachtegoed van de Reformatie heel belangrijk geweest. In de 16e eeuw stonden er overal gereformeerde kerken. De Nederlandse Geloofsbelijdenis werd in Doornik door Guido de Bray geschreven.
In Gent waren er meer dan twintig gereformeerde kerken. Het Predikherenklooster was omgedoopt tot ‘Gereformeerde Theologische Hogeschool’ (tegenwoordig ‘Het Pand’ aan de Predikherenlei). In 1584 maakten de legers van Parma een einde aan de ‘Calvinistische Republiek’ in Gent.

Gereformeerd Kerkcentrum Gent ‘Kerk aan de Leie’

In 1980 werd het evangelisatiewerk in Gent opgestart vanuit Axel. In de loop van de tijd groeide de gemeente. Tot op heden is het nog niet mogelijk gebleken om in Gent te komen tot het institueren van een volledig zelfstandige gemeente. Wel is in 2005 besloten dat het Gereformeerd Kerkcentrum te Gent de komende jaren meer en meer verzelfstandigd zal worden. Dit houdt in, dat zoveel mogelijk kerkelijke taken door Gent in eigen verantwoordelijkheid uitgevoerd zullen gaan worden. Wel blijft de Gereformeerde Kerk te Axel nog kerkrechtelijke eindverantwoordelijkheid houden voor bepaalde kerntaken. Zo blijven de Gentse predikanten formeel verbonden aan de kerk te Axel. Met de Christelijke Gereformeerde Kerk te Antwerpen-Deurne is er sinds september 2005 een nauwer samenwerkingsverband.

NGK ‘Kerk aan de Leie’ is gevestigd aan de Gordunakaai 28-30, 9000 Gent (België), telefoon: 00 32 9 2217735

Webadres: www.kerkaandeleie.be

Attestaties

De kerk te Gent aanvaardt in principe de attestaties van kerkleden die gaan wonen in de Belgische provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Brabant en Henegouwen. Bij vestiging buiten de stad Gent wordt vooroverleg met de kerkenraad te Gent op prijs gesteld. De kerk te Gent werkt waar mogelijk en nodig samen met de Christelijke Gereformeerde kerk te Antwerpen-Deurne,
adres: Boterlaanbaan 19-21  2100 Deurne
predikant ds. A.Th. van Olst
website www.ecdeurne.be

Meer info?

Wilt u graag meer weten over de kerken in België? Stuurt u dan een e-mail aan het secretariaat van BBK, info@crb-ngk.nl. De medewerker brengt u graag in contact met de commissieleden die de relaties met de kerken in België onderhouden.