038-4270410    info@crb-ngk.nl

Reformed Presbyterian Church Taiwan (RPCT)


In de eerste helft van de 17e eeuw werd het evangelie naar Taiwan (Formosa) gebracht door Spaanse (Rooms-Katholieke) en Nederlandse (Protestantse) zendelingen, die meekwamen met de kolonisten. De bezetting duurde nog geen veertig jaar, maar had toch aanmerkelijke invloed op de ontwikkeling van het land door het oprichten van kerken en scholen. Van de huidige aboriginals identificeert 70% zichzelf als christen. De grootste kerkelijke denominatie is de Presbyterian Church of Taiwan.
Zendelingen van de CRC Amerika hebben na de WO II enkele Christian Reformed Churches geplant. In de Presbyterian Church in Taiwan heersten steeds meer vrijzinnige opvattingen. Onder leiding van zendelingen uit de OPC en de PCK (Kosin) hebben enkele kerken zich in 1963 van hen afgesplitst. Beide groepen hebben samen de Reformed Presbyterian Church in Taiwan gevormd. De RPCT heeft een eigen website www.taiwanchurch.org/rpct

De RPCT telt 33 gemeenten met ongeveer 1200 leden. De kerken zijn erg gericht op verbreiding van het gereformeerde geloof in ‘mainland China’ via het China Reformed Theological Seminary en door het uitgeven van boeken. Website seminarie www.crts.edu

De kerken in Taipei hebben te kampen met secularisatie door de welvaart. Gemeenten in het midden en zuiden van Taiwan lopen terug in ledental, omdat veel jongeren voor werk naar de grote stad trekken. Kerken die het welvaartsevangelie preken, hebben veel aantrekkingskracht. Sommige gemeenten zijn niet sterk in de Gereformeerde leer. Zij worden gestimuleerd door de Presbytery. Langzamerhand begint men meer aandacht te krijgen voor zending in eigen land. Toch mogen enkele gemeenten een lichte groei zien door sociale / diaconale activiteiten voor mensen in de omgeving van de kerk en door aandacht voor de kleine groepen.
Sinds 1999 heeft de GKv een zusterkerkrelatie met de RPCT.
Er zijn contacten met de Presbyterian Church in Korea (Kosin) en de Christian Reformed Church in America.

Meer info?

Wilt u graag meer weten over de kerken in Taiwan? Stuurt u dan een e-mail aan het secretariaat CRB: info@crb-ngk.nl. De medewerker brengt u graag in contact met de commissieleden die de relaties met de kerken in Taiwan onderhouden.