038-4270410    info@crb-ngk.nl

In Frankrijk zijn er vanuit de Gereformeerde Kerken contacten met gemeenten en personen uit UNEPREF (voorheen: EREI). Deze gemeenten zijn vooral geconcentreerd in Parijs, in Zuidwest, en in Zuidoost Frankrijk.
Als deze kerken buiten bereik liggen, kan de ERF soms een goed alternatief bieden.

Union Nationale des Églises Protestantes Réformées Évangéliques de France (UNEPREF)
In 1938 kwam een viertal kerkgemeenschappen in Frankrijk tot een fusie onder de naam: Eglise Réformée de France. Omdat deze fusie betekende dat de vrijzinnigheid een grote plaats ging innemen in het nieuwe kerkverband is een kleine minderheid van de gereformeerden in Frankrijk niet meegegaan met de fusie. Zo is de Union nationale des Eglises Réformées Evangéliques Independantes de France (EREI) in 1938 ontstaan. De synode van 2009 heeft de naam gewijzigd in UNEPREF. Lokaal wordt meestal gesproken over een Eglise(Protestante) Reformée Evangelique (ERE of EPRE).

UNEPREF bestaat uit ruim 50 gemeenten.
De officiële geloofsbelijdenis van deze kerken is de Geloofsbelijdenis van La Rochelle van 1559. Deze belijdenis is nauw verwant aan andere gereformeerde belijdenisgeschriften.

De Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk is vanuit Nederland actief in het ondersteunen van projecten binnen de UNEPREF kerken, www.ssgkf.nl 

Vanuit Nederland wordt geprobeerd het gereformeerde karakter van de kerken in Frankrijk te versterken. Dit gebeurt onder ander door het verlenen van steun aan de gereformeerde theologische faculteit, die verbonden is aan de Universiteit van Aix-en-Provence. Het is een vrije faculteit, wat wil zeggen dat zij niet uitgaat van één bepaald kerkgenootschap en is in 1974 gesticht. Wel is zij door de UNEPREF aangewezen als de instelling waaraan haar a.s. predikanten hun opleiding dienen te ontvangen.

Instanties en organisaties die zich vanuit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk, de Nederlands Gereformeerde en de Christelijke Gereformeerde Kerken bezig houden met ondersteuning van de gereformeerden en het gereformeerde geloof in Frankrijk, ontmoeten elkaar jaarlijks in het zgn. Frans Beraad.
De Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) onderhoudt via de Stichting Kampen Aix-en-Provence banden met de opleiding in Aix-en-Provence.
De RPCI (uit Ierland) onderhoudt een zendingspost in Nantes (Frankrijk).

UNEPREF
Adres: Rue Auguste Bosc 13
Postcode/plaats: 30900 Nîmes
Webadres: www.unepref.com
Kerkgids: https://www.unepref.com/unepref-eglises-menu.html

Faculté Libre de ThéologieRéformée
Adres: Avenue Jules Ferry 33
Postcode/plaats: 13100 Aix-en-Provence
Webadres: www.facultejeancalvin.fr


RPCI Overseas Mission Nantes

Eglise Réformée Evangélique d’Orvault (Nantes)
141 Rte de Rennes (noordkant van Nantes)
44700 ORVAULT
Téléphone : 06 31 46 93 06
Email : ere.orvault@orange.fr
Church in Nantes: www.ere-presbyterienne.com
Samenkomsten (10.30 u.) :

Eglise Réformée de France (ERF)
Als de kerken van UNEPREF buiten uw bereik liggen, dan is het aanbevolen om eens een kerk van de Eglise Réformée de France (ERF) te bezoeken. Protestanten leven veelal in kleine gemeenten en bezoek door medechristenen wordt zeker als bemoedigend ervaren. Zoals eerder gezegd, de ERF is een fusie van verschillende stromingen (luthers en gereformeerd, conservatief en liberaal). Voor meer gegevens over lokale kerken: http://www.eglise-reformee-fr.org/

Meer informatie?
Mocht u meer informatie willen over de kerken in Frankrijk, neemt u dan contact op met het secretariaat van CRB: info@crb-ngk.nl.