038-4270410    info@crb-ngk.nl

De NGK hebben contact met de Evangelical Reformed Churches in Russia (ERCR). Het gaat om 12 gemeenten met ongeveer 350 leden in totaal.