038-4270410    info@crb-ngk.nl

Hongaarstalige gebieden

In de Subkarpaten, een berggebied in West Oekraïne,
is er contact met de Evangéliumi Református Egyház
(ERE)(= Hungarian Evangelical Reformed Church of Subcarpathia).
Dit is een verband van vijf kleine kerken met vijf voorgangers.
Het aantal leden is in totaal ongeveer 200.Vanwege de synodebesluiten die genomen zijn m.b.t. de rol van M/V in de GKv, heeft de ERE besloten niet verder te gaan met het proces om te komen tot een zusterkerkrelatie. Er blijft ruimte om contact met elkaar te onderhouden.

 

Voor de overige Hongaarstalige gebieden verwijzen u naar de st. Fundament. Via die stichting zijn er contacten in Hongarije, die ook worden ondersteund door de Verre Naasten. Volledigheidshalve merken wij op de stichting Fundament ook in West Oekraïne actief is, maar dan binnen de KRE (de Hongaarse volkskerk) waar de ERE zich van afgescheiden heeft.

Bent u op zoek naar gerichte informatie, die niet op onze site is te vinden, neem dan gerust contact op met het secretariaat van BBK via mail: info@crb-ngk.nl.