038-4270410    info@crb-ngk.nl

Singapore is een centrale plaats in het Verre Oosten, met intensieve (handels)verbindingen
naar alle richtingen. Christenen uit alle delen van de wereld verblijven er regelmatig voor een zondag of voor een bepaalde tijd.
De Gereformeerde Kerken hebben contact met de de First Evangelical Reformed Church.
Diensten op zondag (652 Yio Chu Kang Road) om 9.30 u en 17.00 u.

Meer informatie is te vinden op hun website www.ferc.org.sg

Ook is er nog de Covenant Evangelical Reformed Church. Beide kerken vormden tot voor kort een kerkverband. Verschil van inzicht hoe te handelen bij echtscheiding en hertrouwen maakte dat de kerken sinds 30-6-07 gescheiden optrekken.

Meer info?

Wilt u graag meer weten over de kerken in Singapore? Stuurt u dan een e-mail aan het secretariaat van CRB: info@crb-ngk.nl. De medewerker brengt u graag in contact met de deputaten die de relaties met de kerken in Singapore onderhouden.