038-4270410    info@crb-ngk.nl

Klik op het kaartje voor een vergroting

De NGK hebben in India een zusterkerkrelatie met de volgende kerken:

  • Presbyterian Free Church of Central India (PFCCI) in Madhya Pradesh
  • Presbyterian Free Church Council of Kalimpong (PFCCK) in West-Bengalen, Sikkim, Nepal en Bhutan
  • Reformed Presbyterian Church of Northern India (RPCI) in Delhi en Uttarakhand
  • Reformed Presbyterian Church of North-East India (RPCNEI) in Assam, Manipur, Mizoram, Tripuli en Meghalaya

 

Kerkelijke contacten: South Indian Reformed Churches (SIRC) in Tamili Nadu

Veel kerken in India werken samen in de Reformed Presbyterian Fellowship.
De theologische opleiding is aan het Presbyterian Theological Seminary (PTS) in Dehra Dun.
Vanuit Verre Naasten | Mission wordt aan verschillende partners in India ondersteuning geboden, verrenaasten.nl.

Presbyterian Free Church of Central India (PFCCI)

De PFCCI, zusterkerk sinds 1999, is gevestigd is de deelstaat Madhya Pradesh. Christenen vormen in deze deelstaat een zeer kleine minderheid en moeten erg voorzichtig te werk gaan bij het verspreiden van het evangelie.

Het kerkverband bestaat uit vier kerken met in totaal ongeveer 125 leden en drie predikanten. De kerken hebben veel ouderlingen die werken als evangelist. Ook de gemeenteleden zijn heel actief in het verspreiden van het evangelie. In verschillende dorpen in de omgeving van Jabalpur, Chhapara en Lakhnadon zijn zendingsposten ingesteld, waar zondagse erediensten worden gehouden.

Presbyterian Free Church Council of Kalimpong (PFCCK)

De PFCCK, zusterkerk sinds 2005, is gevestigd in Kalimpong, West-Bengalen in het noorden van India, en is ontstaan door een afsplitsing van de Presbyterian Church of Kalimpong uit de Church of North India in 1972. Door uitbreiding van het aantal kerkleden ontstonden in Kalimpong naast de centrale kerk nog vier zelfstandige kerken, die samen een prebytery/council vormden.
Later zijn als vrucht van het werk van de Himalayan Evangelical Fellowship (HEF) in de districten Kalimpong en Darjeeling, in de deelstaat Sikkim en (nog weer later) ook buiten India in Bhutan en in Nepal, kerken ontstaan die behoren bij deze council.

Reformed Presbyterian Church of Northern India (RPCI)

In 1969 ging de Reformed Presbyterian Church (door Amerikaanse zendelingen gesticht in de 19e eeuw) samen met de Bible Presbyterian Church (in 1930 opgericht door de OPC zending vanuit de USA) als Reformed Presbyterian Church of Northern India. Hoewel klein in aantal, is er een actief kerkelijk leven; er zijn 14 evangelisatieposten.
Sinds 1996 is er een zusterkerkrelatie met de Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland.

Reformed Presbyterian Church of North East India (RPCNEI)

De christelijke kerken in Noordoost-India zijn door presbyteriaanse zending ontstaan en in 1979 is de eerste gemeente van de RPCNEI is geïnstitueerd. Deze kerken kenmerken zich door een grote missionaire ijver. Mee daardoor is het kerkverband uitgegroeid tot 97 kerken in vijf deelstaten (Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura) en ook enkele kerken in het buurland Myanmar hebben zich aangesloten. Het totaal aantal leden is ongeveer 15.000.
Sinds 1999 zijn deze kerken een zusterkerk.

website: www.rpcnei.org

South India Reformed Churches (SIRC)

In de provincie Tamil Nadu werd in 1993 de eerste SIRC-kerk gesticht, in Bagalur, door een voormalig baptistenpredikant, rev. Abraham, die mee door zijn contacten met leden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) meer en meer overtuigd raakte van het gereformeerde geloof, inclusief de kinderdoop. Inmiddels zijn er 3 kleine kerken: in Bagalur, Salem en Bangalore.
Men geeft aan evangelisatie hoge prioriteit alhoewel men meer en meer met officiële discriminatie en vijandige oppositie te maken krijgt in dit Hindoeïstische gebied.
De kerken onderhouden christelijke scholen, vooral voor missionaire doeleinden.

Reformed Presbyterian Fellowship

Samenwerkingsverband van kerken in India die elkaar willen ondersteunen in het handhaven van de Gereformeerde leer. De RPF organiseert conferenties met verschillende thema’s om dit doel te bereiken. Voor leden van CRB is dit een mooi platform om, tijdens een bezoek, met meerdere relaties in contact te kunnen zijn en zo de relaties inhoud te geven.

Presbyterian Theological Seminary

De theologische opleiding voor de Reformed en Presbyterian Churches. Studenten komen uit allerlei denominaties in India, ook vanuit Nepal en Birma.

website:www.ptsindia.com

Meer info?

Wilt u graag meer weten over de kerken in India zoals informatie over lokale gemeentes of zondagse erediensten? Stuurt u dan een e-mail aan het secretariaat van CRB: info@crb-ngk.nl. De medewerkers brengen u graag in contact met de commissieleden die de relaties met de Indiase kerken onderhouden.