038-4270410    info@crb-ngk.nl

In Portugal is er, helaas minimaal, contact met de ICPdP.

Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal (ICPdP)
Deze kerken zijn ontstaan dankzij het werk van enkele Amerikaanse zendelingen van de Presbyterian Church of America, die via Engelse taalcursussen contact legden met de bewoners, en zo mochten vier kleine kerken ontstaan in diverse wijken van Lissabon. Samen vormen ze de Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal.
Ook in het noorden, bij Braga en bij Porto, is er een plaatselijke gemeente.

Deze kerkengroep heeft de Westminster Standards als confessionele basis.

Mocht u graag informatie willen over deze kerken, misschien in verband met een verblijf in Portugal, neem dan gerust contact op met ons secretariaat: info@crb-ngk.nl