038-4270410    info@crb-ngk.nl
Presbyterian Church in Uganda 

Klik op het kaartje voor een vergroting

Al lange tijd was er vanuit de GKv contact met de Presbyterian Church in Uganda en sinds de GKV-synode van 2014 is de PCU een zusterkerk.

Deze kerk is in de 70’er jaren gesticht door de Oegandese predikant Kefa Sempangi. Hij was op dat moment voorganger van een grote pinksterkerk in Kampala. Tijdens het bewind van Idi Ami leefde hij in ballingschap en kwam in Nederland in aanraking met het gereformeerde geloof.

In 1979 keerde hij terug naar Oeganda waar hij met behulp van de Presbyterian Church of America de eerste PCU gemeenten startte. De PCA is vanaf die tijd ook heel actief en er zijn diverse zendelingen actief. Ook is een eigen theologische opleiding gestart in 1996 het Westminster Theological College/seminar. De PCU heeft de Westminster Confessie als belijdenisgeschrift en erkent daarnaast de drie formulieren van eenheid.

Sinds kort zijn ze begonnen met een eigen website: www.pcuwebs.org

 

De laatste jaren is er geïnvesteerd in een sterkere structuur op nationaal niveau en meer contact en samenwerking tussen de presbyteries. Hierbij hebben Verre Naasten en Utrecht Mission een rol gespeeld. De kerk kent 5 presbyteries en ongeveer 6000 leden, waarbij ze snelgroeiend is, ook dankzij het vele evangelisatiewerk. Dit werk wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Utrecht Mission | Verre Naasten, meer informatie hierover is op hun website beschikbaar.

Meer info?

Wilt u graag meer weten over de PCU, zoals informatie over lokale gemeentes, zondagse erediensten of contactpersonen? Neemt u dan contact op met het secretariaat van CRB, e-mail info@crb-ngk.nl. De medewerker brengt u graag in contact met de commissieleden die contact hebben met Oeganda.