038-4270410    info@crb-ngk.nl

Reformed Church of Japan (RCJ)

In Japan hebben de Gereformeerde kerken contact met de Reformed Church of Japan (RCJ)


Het evangelie kwam voor het eerst in Japan in de 16e eeuw. De zendelingen werden geconfronteerd met heftige vervolging zodat alleen kleine gemeenschappen konden overleven. Midden 19e eeuw kwamen protestantse zendingsbewegingen uit Amerika en Europa, sommige van Gereformeerde afkomst. De eerste protestantse kerk werd geïnstitueerd in 1872. De kerken groeiden langzaam, maar door verdrukking door een militaire regering in de eerste helft van de 20e eeuw, stagneerde de groei en werden de verschillende denominaties gedwongen tot samenwerking. In 1941 werd de United Church of Christ in Japan opgericht, bestaande uit 34 verschillende denominaties. De UCCJ heeft in de 2e wereldoorlog een kwalijke rol vervuld bij de vervolging van christenen. Toen na de oorlog vrijheid van godsdienst kwam, heeft een aantal kerken zich weer afgesplitst.

Zo is de Reformed Church of Japan in 1946 geïnstitueerd. De kerk bestaat uit ong. 140 gemeenten (waarvan ca. 25 zgn. mission posts), ongeveer evenveel predikanten en 5000 à 6000 leden (in 2019). De gemeenten zijn maar klein, de grootste heeft ongeveer 200 leden, een aantal kerken in het binnenland heeft maar vijf à tien leden. De laatste jaren loopt het aantal leden terug door secularisatie. Predikanten worden opgeleid aan het Kobe Reformed Theological Seminary.

Predikanten en gemeenteleden vinden het heel bemoedigend om broeders en zusters uit buitenlandse kerken te kunnen begroeten. Christenen vormen een erg kleine minderheid in Japan (< 1 %), en gesprekken en contacten met christenen uit het buitenland is dan erg fijn.

De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) heeft vanaf 1981 officieel kerkelijk contact met de RCJ. Sinds 1996 bestaat een zusterkerkrelatie.

Meer informatie is te vinden op hun website www.rcj-net.org (helaas alleen in het Japans).

De kerk in Tokio heeft haar eigen website http://rcjtokyobay.ojaru.jp, die gedeeltelijk in het Engels is.

Meer info?

Wilt u graag nog meer weten over de Japanse kerk, bijvoorbeeld informatie over lokale gemeentes, zondagse erediensten of contactpersonen? Neem dan contact op met het secretariaat van CRB: info@crb-ngk.nl. De medewerkers brengen u graag in contact met de commissieleden die de contacten met Japan onderhouden.