038-4270410    info@crb-ngk.nl

Impressie Buitenlandweek 2020

Van 7-11 januari 2020 vond de Buitenlandweek plaats. Twintig buitenlandse gasten waren, op uitnodiging van BBK, te gast in Elspeet. Naast onderlinge ontmoeting was er ruimte voor het ontvangen van informatie rond onderwerpen die door GS Goes worden besproken en het geven van adviezen aan GS.
Op donderdagmiddag, vrijdag en zaterdagochtend werd er gesproken over het beleidsrapport BBK, werden de zorgen die er bij de zusterkerken zijn, gedeeld en was er de mogelijkheid om met elkaar te spreken over de rol van de jongeren binnen de kerken.
Op donderdagavond mochten we, als teken van verbinding, samen het Heilig Avondmaal vieren in de Petrakerk in Harderwijk.
We kijken dankbaar terug op waardevolle dagen waarin we, ondanks verschillen, de wereldwijde eenheid in Christus mochten beleven!

 

 

About the Author