038-4270410    info@crb-ngk.nl

Een nieuwe naam….

Contacten met kerken in het buitenland.

Al vele jaren waren binnen de oude NGK en de GKV commissies aangesteld voor en actief in het onderhouden van de banden met kerken in het buitenland, waarmee genoemde kerken een relatie onderhouden. Vanuit de NGK was dit de Commissie voor Contact en Samenspreking en vanuit de GKV het deputaatschap voor de Betrekkingen met Buitenlandse Kerken.
De laatste jaren trokken beide commissies al met elkaar op en deden zij hun werk gezamenlijk en na de definitieve eenwording van beide kerken hopen we daarmee verder te gaan onder een nieuwe naam: Commissie Relaties Buitenland (CRB).

Even wennen, maar met hetzelfde enthousiasme bezig blijven in Gods wereldwijde kerk om zo ook inhoud te geven aan het motto van de Nederlandse Gereformeerde Kerken: hoopvol onderweg in Gods wereld!

website: https://crb-ngk.nl
E-mail: info@crb-ngk.nl

 

About the Author