038-4270410    info@crb-ngk.nl

Contact met de gereformeerde kerken in Frankrijk

De Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk (www.ssgkf.nl)  is in 1986 ontstaan. Twee predikanten, één in Bordeaux en één in Nederland, hadden contact en vroegen zich af of er vanuit Nederland mogelijkheid was om ondersteuning te bieden aan de kerk in Frankrijk. Na overleg met de zendingscommissie en de buitenlandcommissie binnen NGK en CGK is de stichting opgericht. Niet om de taken van genoemde commissies over te nemen, maar om de contacten goed te kunnen onderhouden en bezoeken af te kunnen leggen.

Het hoofdbestuur van de UNEPREF vraagt de aan haar verbonden kerken om in het voorjaar voorbeelden van projecten in de gemeenten in te sturen, waarvoor financiële ondersteuning goed van pas zou komen. In de nazomer worden dan 5 tot 6 projecten uitgekozen waarvoor ondersteuning wordt gevraagd aan SSGKF. Het gaat dan altijd om een bedrag van (in totaal voor alle projecten)
€ 15.000,-.
De bijdragen van SSGKF worden gefinancierd door een vaste groep van donateurs, kerken binnen het NGK- en CGK-verband en collectes.

Een project wordt nooit volledig gefinancierd door SSGKF, om de eigen betrokkenheid van de kerkelijke gemeente te blijven behouden. Er wordt dus vraag-gestuurd ondersteuning geboden, zonder bepalingen vanuit Nederland.

Er is, in verschillende mate, samenwerking met andere organisaties zoals de GZB, HGJB en Samen voor Aix. Deze organisaties ontmoeten elkaar jaarlijks bij het Frans Beraad.
De UNEPREF is een verband van ongeveer 50 gemeenten, die onderling van richting kunnen verschillen, maar die wel een grote mate van spiritualiteit kennen en die zich nauw verbonden weten met elkaar.

De SSGKF kan ook aan Nederlandse gelovigen ondersteuning bieden:

  • Ga je op vakantie naar Frankrijk, zoek dan eens op de site naar een kerk in de buurt van jouw vakantieadres. Een bezoek wordt door de leden van de plaatselijke gemeente zeer op prijs gesteld en in sommige gemeenten wordt gezorgd voor een vertaling van de preek
  • Zoek je een project voor de jongeren in jouw gemeente, denk dan eens aan ondersteunende activiteiten in een plaatselijke Franse gemeente. Dichtbij, lagere kosten en eventuele contacten zijn, na afloop van een project, gemakkelijker bij te houden. De SSGKF wil hierbij graag ondersteunend zijn.
  • Wanneer vanuit Nederlandse scholen een (werk)bezoek wordt gebracht aan Frankrijk, wil de SSGKF graag faciliteren in contacten met (een) plaatselijke gemeente(leden). Om zo ook scholieren kennis te laten maken met Gods wereldwijde werk.
About the Author