038-4270410    info@crb-ngk.nl

Voorbede voor Oekraïne en Belarus

Voorbede voor Oekraïne en Belarus.

Na weken van oplopende spanning is Rusland vorige week de oorlog met Oekraïne begonnen, een situatie die niet alleen in beide landen, maar ook tot vér daarbuiten voor grote onrust en spanning zorgt.

In de laatste maanden is er in de kerken al veel gebed geweest om vrede en recht in deze situatie, een roep die de laatste weken alleen maar groter is geworden.

Namens de commissie, vanuit GKV en NGK,  die contacten onderhoudt met de kerken in het buitenland, willen we u vragen om in de komende weken ook specifiek te bidden voor onze broeders en zusters in Oekraïne én in Belarus (Wit Rusland). Tussen christenen uit beide landen bestaan er vormen van samenwerking, bijvoorbeeld doordat docenten uit Belarus lesgeven op het seminarie in Kiev, en het is voor hen een moeilijk punt dat de Russische troepen ook vanuit hún land aanvallen uitvoeren op Oekraïne. Vandaar dat we aandacht vragen voor broeders en zusters in beide landen.

We willen u vragen om bij uw gebed voor vrede in genoemde regio ook de leden en voorgangers van de hieronder genoemde kerken aan de Heer voor te leggen:

  • De UERC (Oekraïense Evangelisch gereformeerde kerken)
  • De EPCU (Evangelisch Presbyteriaanse kerken in Oekraïne, die samenwerken met bovengenoemde kerken)
  • De gereformeerde kerken in Belarus
  • Ook zijn er vanuit onze kerken contacten met het ERSU (het evangelisch gereformeerd Seminarie) te Kiev, waar voorgangers van beide voornoemde kerken, plus studenten van andere kerken, worden opgeleid. Een deel van hen is afkomstig uit het nu m.n. bedreigde Oosten van Oekraïne. Laten wij ook hen in onze gebeden bij de Heer van de vrede brengen.
About the Author